Vad är Crohns sjukdom och ulcerös kolit?

 

Crohns sjukdom (CD), Ulcerös kolit (UC) och IBD? Vi förstår att det kan vara lite svårt att hålla koll på benämningarna. Men egentligen är det rätt enkelt. Låt oss först ta Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De är både så kallade kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD då? Ja, det är ett samlingsnamn för ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Förkortningen IBD står för Inflammatory Bowel Disease. 

 

leende kvinna


Vad är Inflammatory Bowel Disease?

IBD står för inflammatory bowel diseases, som kan översättas till «inflammatoriska tarmsjukdomar». IBD är en gemensam term vi använder om kroniska inflammationssjukdomar i tarmen, bland annat Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Vad är oklassificerad IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, innefattar även oklassificerad IBD (“Inflammatory bowel disease unclassified” förkortat IBD-U). Begreppet oklassificerad IBD används när man inte kan skilja mellan ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra orsaker till kolit. Detta begrepp används när man inte kan göra någon särskiljning trots noggrann utredning.