Vad påverkar mitt näringsupptag?

För personer med ulcerös kolit och Crohns sjukdom är det svårare att få i sig tillräckligt med näring, vilket kan leda till undernäring. Man tror att 85 % av alla som har en inflammatorisk tarmsjukdom är undernärda. Undernäring kan leda till att du går ner i vikt, men du kan också vara undernärd och samtidigt ha en normalvikt.

Några av de främsta skälen till att många med ulcerös kolit och Crohns sjukdom har svårt att få i sig tillräckligt med näring:

Nedsatt upptagningsförmåga i tarmen

IBD kan minska kroppens förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen i kosten, som protein, fett och kolhydrater. Om du är osäker på din vitamin- och mineralstatus kan du be din läkare att ta prover. Har du brister på något ämne kan du få hjälp genom att exempelvis öka intaget av ditt dagliga vitamin- och mineraltillskott. Din läkare kan också hänvisa dig till en dietist som kan rekommendera ett skräddarsytt kostschema för dig.

Minskad matlust

Vanliga symtom på ulcerös kolit och Crohns sjukdom, som magont, diarré och illamående, kan minska din matlust som i sin tur kan leda till näringsbrist.

Tips! Prova att äta mindre portioner men oftare.

Läkemedel kan påverka

Vissa läkemedel vid IBD kan påverka hur din kropp tar upp och tillgodogör sig vitaminer och mineraler. Till exempel påverkar läkemedlen azatioprin, metotrexat och sulfasalazin kroppens förmåga att ta upp folsyra.

Fråga din läkare om mediciner du tar kan orsaka näringsbrist och var noga med att följa alla rekommendationer om näringstillskott.

Se mer om otillräckligt näringsintag i appen Leva med IBD.