Studier och IBD 

Hur hittar du balansen mellan föreläsningar, plugg, socialt umgänge och hälsa? För många är högskole- och universitetsstudier ett sätt att vidga vyerna och ofta är det dessutom en av de roligaste perioderna i livet.
Om du redan studerar eller överväger att börja är det naturligt att fundera på hur din sjukdom kan påverka livet som student.


Det kan hända att du kommer att missa föreläsningar eller känna press inför tentor och inlämningsuppgifter om du är i ett skov. Men det finns några enkla saker du kan göra för att minimera följderna av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, så att du kan fokusera på utbildningen och studentlivet.


Praktiska tips för dig som studerar:

  • Fundera på vilken studiemetod som passar dig bäst. Många högskolor och universitet erbjuder, förutom vanliga kurser på plats, distanskurser eller kurser på deltid som du får längre tid på dig att slutföra. Numera spelas föreläsningarna ofta in så att de kan ses i efterhand.
  • Bygg upp ett stödnätverk. Om du halkar efter eller har svårt att närvara vid föreläsningarna kan du till exempel fråga lärarna om det finns repetitionstillfällen eller fråga studiekamrater om de kan tänka sig att dela sina anteckningar från föreläsningar du missat.
  • På föreläsningarna kan du se till att ta en plats nära utgången, så att du kommer ut snabbt om du behöver.
  • Om du studerar i en annan stad än där ditt vårdteam finns ska du meddela dem i god tid. Prata med dem om du behöver anmäla dig hos en lokal vårdgivare eller ha dina läkarbesök närmare studieorten.

Fler tips i appen för dig som studerar

Ladda ner appen Leva med IBD och ta del av artiklar och fler praktiska tips som kan underlätta för dig som studerar.