Hur är det att leva med fistlar?

Fistlar kan påverka livskvaliteten kraftigt. Förutom läckage från fisteln kan vissa patienter också uppleva okontrollerat läckage av avföring från ändtarmen. Till exempel kan orsaken till läckan vara skador efter kirurgiskt ingripande av sfinktern i området. Detta kan skapa utmaningar i både det sociala livet och vid intimitet.


En stor del av Crohns patienter diagnostiseras med fistlar när de är unga. Du kanske är en av dem och kanske tänker du starta en familj? Då kan diagnosen medföra både utmaningar och problem. Många har svårt att gå till jobbet eller genomföra sin utbildning. Detta kan vara svårt att hantera och skapar osäkerhet. Det är inte ovanligt att vara deprimerad och ledsen i en sådan situation. Om du känner dig deprimerad, kom ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp att få.


Hur ställs diagnosen?

Flera undersökningar, ofta i kombination, kan behövas för att diagnostisera en fistel:

En vanlig läkarundersökning kan avslöja sprickor och sår runt ändtarmen och yttre öppningar i huden där det läcker vätska, såsom blod, pus eller avföring. Dessutom är det viktigt att undersöka ytterligare i ändtarmen för att bedöma omfattningen och svårighetsgraden av inflammation i själva tarmväggen. Samtidigt kan man lokalisera inre fistelöppningar och andra komplikationer, t.ex. smalare tarmsektioner. Ett endoskop kan användas för detta. Själva undersökningen kallas endoskopi eller koloskopi.

Andra utredningar

MR (magnetisk resonans) på bäckenbotten är ett viktigt hjälpmedel för diagnostik, särskilt av komplexa perianala fistlar. En MRI kan ge information om fistelns form och hur den är belägen med avseende på sfinktermuskulaturen. Undersökningen kommer dessutom att svara på hur många fistlar som är involverade, var de inre och yttre öppningarna finns och om det också finns smärtsår.

Endoskopiskt ultraljud (där ultraljudshuvudet sätts in i tarmen) kan vara ett alternativ till MR.

Ibland väljer läkare att söva patienten när de undersöker en fistel. Sådana undersökningar under anestesi kan innehålla:

  • en visuell inspektion
  • undersökningar med tryck från ett finger eller en hand
  • ytterligare undersökningar med hjälp av instrument i fisteln

Eftersom patienten är bedövad är det möjligt att utföra nödvändiga ingrepp samtidigt, såsom att tömma på pus och sätta en så kallad seton (tråd) för att förhindra att fisteln stängs i en av ändarna och den återstående infektionen ger upphov till en ny abscess.

Lyckligtvis finns det hjälp att få

Lyckligtvis är det möjligt att behandla fistlar och minska smärtan de orsakar. För vissa har mediciner en god effekt, medan andra kan vara behjälpta av en operation. Vissa åtgärder hjälper snabbt, medan andra har fler långsiktiga mål. Här är några naturliga behandlingsmål:

  • att minska symtomen
  • att förbättra livskvaliteten
  • att tömma abscesser på pus
  • att stoppa läckage från fisteln
  • att få fisteln att läka
  • att undvika tarmläckage
  • att undvika stomi

Prata med din läkare

Diskutera med din läkare vilken behandling som är rätt för dig och vilka behandlingsmål som är realistiska att fastställa.

Ett teamwork behövs för att behandla perianala fistlar. Gastroenterologer, kirurger, din allmänläkare, sårsköterskor, radiologer och IBD-sjuksköterskor är alla viktiga för att nå målet. Det är också viktigt att du själv berättar om fisteln och diskuterar dina behandlingsalternativ.